Weerom een jaar voorbij! En wat voor een jaar!
Traditioneel worden rond Nieuwjaar wensen uitgewisseld met familie, vrienden, collega’s,… Er wordt ook teruggeblikt naar wat 2020 ons gebracht heeft.  En dat is een jaar geweest om “u” tegen te zeggen!
2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de wereldwijde coronapandemie. Het virus heeft een grote impact op ons dagelijkse leven.  Het heeft ook onze wekelijkse repetities en alle uitvoeringen overhoop gehaald.
Het begon nochtans hoopvol, waarbij we ons voorbereidden op het concert in Humbeek.  Dit was meteen ook ons laatste wapenfeit van 2020. Alle missen van de Goede Week, de communiemissen, de Pinkstermis,… werden voor de eerste keer in ons Andantinobestaan afgelast. 2020 was ook het jaar waarin Karel afscheid nam van het voorzitterschap en waarin Lut deze taak met veel enthousiasme op zich nam.
De zomer gaf ons weer hoop. Na een versoepeling van de coronamaatregelen durfden we samen een heropstart aan in september, weliswaar geremd door veiligheidsvoorwaarden. Maar we konden terug samen zingen! En we keken met veel zin uit naar onze Allerheiligenmis. Jammer genoeg sloeg de tweede zware coronagolf onze verwachting om die mis te zingen de bodem in.  Ook de kerstuitvoeringen moesten we aan ons laten voorbijgaan.
Tóch is er nu een sprankje hoop te zien: de vaccinaties zijn over de hele wereld opgestart! Zal 2021 ons terug een normalisering van al onze contacten brengen? Duimen maar! 🤞
We hopen alvast op een jaar dat ons positieve vooruitzichten kan geven! Ondertussen houden we het samen veilig en gezond!
Het bestuur wenst jullie een oprecht hoopvol 2021 toe!

Mededeling van het bestuur betreffende de corona verstrenging.

Gezien de altijd maar stijgende coronacijfers opteert het bestuur er voor om de koorrepetities voorlopig op te schorten.


We gaan de beslissingen van de overheden vanavond niet afwachten! Heeft het zin om risico’s te nemen? Ik denk dat ons gezond verstand “nee” moet zeggen.
Vanaf vanavond (27/10) zijn er dus geen wekelijkse repetities meer. Ook de Allerheiligenmis zingen we jammer genoeg niet. We keken er nochtans erg naar uit.


Voorlopig zullen we weer in ons eigen kot moeten zingen🎶 Peter heeft ons al gelukkig nieuwe uitdagingen bezorgd om op ons gemak te oefenen. En vooral goed op die Franse tekst te kauwen. 😉
In tussentijd houden we elkaar virtueel verder goed vast. 🤗


Groetjes en tot later,
Het bestuur.

Woordje van de voorzitter

Dag allemaal,

2020 zal vooral onthouden worden als het jaar van de corona! Met alle gevolgen van dien: geen repetities meer, geen uitvoeringen (wat hebben we de paasmissen gemist!), geen vormsel en geen eerste communieviering, geen pinkstermis met herdenking van onze overleden leden, geen mis in de Borgt,  en ook  de geplande algemene vergadering in maart moest geannuleerd worden.
Net nu Karel, na meer dan 10 jaar, de fakkel als voorzitter zou doorgeven.
We bedanken hem dan ook voor zijn puike voorzitterschap! Die viering heeft hij nog tegoed.

Ik ben blij dat ik van Karel de fakkel kan en mag overnemen! Bedankt voor jullie vertrouwen in mij!

Als koorlid en wat later als bestuurslid sinds bijna het prilste Andantinobegin, zie ik het nu als mijn opdracht  om samen met mijn collega-bestuursleden én met jullie allemaal de toekomst van ons koor verder te verzekeren, zoals eerst Peter en nadien Karel het de voorbije jaren hebben gedaan als voorzitter.

Ik vind het heel belangrijk dat we een sterke koorgroep blijven, waarin  regelmatig nieuwe leden mogen verwelkomd worden en af en toe nieuwe  uitdagingen aangegaan kunnen worden, onder de leiding van onze dirigent.
De verscheidenheid in ideeën en karakters kan ons alleen maar verrijken en de samenhorigheid in onze groep zeker ten goede blijven komen.
Samen blijven we streven om de waarden van onze hechte koorgroep in stand te houden: respect, vriendschap en in de eerste plaats, onze kwaliteitsvolle uitvoeringen.

Ik heb er alvast heel veel zin in.

Lut

Wie zijn wij

Ons koor werd geboren in de lente van 1998 uit de samensmelting van het Vilvoordse OLV-koor en het Vilvoordse jongerenkoor. Al snel vond het een eigen ritme. Niet zo traag als andante maar toch ook niet moderato. Andantino betekent exact dat!

Peter De Waele was van bij aanvang onze professionele koorleider en hij dirigeerde ons vierstemmig en vakkundig de 21e eeuw in.

Het oude kerkkoorrepertoire werd verruimd en kreeg nieuwe impulsen. Zo leerden we naast Gregoriaanse gezangen ook Mozart en Haendel smaken. We raakten in vervoering van John Rutter. We wiegden op musicaltonen en lachten onze rimpels weg bij graag gezongen drankliederen. We dweepten met de lyriek van middeleeuwse teksten en laafden onze zangdorst aan diverse Ierse of Italiaanse volksliedjes of aan een Oudfranse rondedans. Onder muzikale begeleiding of a capella.

Dat bracht ons steeds vaker buiten de kerkliturgie op diverse podia. Tot in Nederland (o.a. Middelburg) en Duitsland (Bruchhausen, Sauerland) toe.Enkele hoogtepunten? De Volkorenfestivals in Middelburg maar vooral onze jubileumconcerten in 2009 (10 jaar/CC Bolwerk) en 2018 (20 jaar/O.L.Vrouw van Goede Hoopkerk). Uiteraard ook de Humbeekfestivalitis in 2012 waar we o.a. het genoegen smaakten om samen met een paar honderd zangers een stuk te brengen uit Carmina Burana. De diakenwijding van Christuraja Lourdusamy in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen bracht ons door rechtstreekse streaming in internationale belangstelling. En 2020 brengt ons opnieuw het optreden “De Vlam” van de Humbeekse harmonie waar we met 7 andere koren een groot geheel vormen!

En nu? We zingen nog steeds! En graag! En we zijn intussen vrienden geworden die lief en leed delen, ook buiten het koorgebeuren om. Bassen, tenoren, alten en sopranen.
En jij mag er bij! Of je nu jong of iets minder jong bent. Of je nu bast of hoog gaat.

Beluister ons via één van de youtube- links op de site. Misschien is het wat voor jou?
Contacteer ons dan of laat je door ons vinden tijdens één van onze dinsdagavondrepetities. Wij bezorgen jou vast die leuke, gezonde verslaving die zingen nu eenmaal is!
Zing met ons! Doe het andantino! Maar ZING!!!